Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Klik op dit bericht om het te sluiten.
Visie
Besturen
Ervaringen van (oud-)bestuursleden
Jaarverslagen

Visie

Wij geloven in gelijke kansen, de kracht van educatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Kinderen zijn onze toekomst. Door middel van zorg en educatie worden kansarme kinderen geschoold tot vaardige, zelfstandige en onafhankelijke volwassenen. Onze werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak, concrete steun en transparante administratie.

Sleutel tot succes is nauw contact met lokale partnerorganisaties. Stichting DICE stuurt jaarlijks vrijwilligers naar lokale partnerorganisaties voor het uitwisselen van informatie, kwaliteitscontrole van lopende projecten en om in overleg met lokale initiatiefnemers tot nieuwe projecten te komen.

Stichting DICE werkt alleen met vrijwilligers. Donaties gaan direct naar de sponsorprojecten; bestuursleden worden niet betaald en bezoek aan lokale organisaties gebeurt op eigen kosten van de vrijwilligers.

Besturen

Het huidige bestuur van Stichting DICE bestaat uit vier ambitieuze jonge studenten die zich inzetten voor de toegang tot educatie voor elk kind wereldwijd.

Rik - Voorzitter

rik

Rik is 21 jaar, woont in Rosmalen en is hard op weg zijn bachelor ondernemingsrecht af te ronden. In zijn vrije tijd is Rik juridisch medewerker, secretaris van een jongerencentrum en drummer in een band. Rik besloot bij DICE te solliciteren, omdat het doel van de stichting hem erg aansprak. Rik: "In Nederland zijn er oneindige mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen zoals jij dat wil. Het mooie van Stichting DICE is dat DICE deze kansen ook biedt aan kinderen uit landen waar zulke kansen niet vanzelfsprekend zijn. Het is geweldig om daar als voorzitter aan bij te kunnen dragen!"

Daphne - Secretaris

daphne

Daphne is 20 jaar en volgt de opleiding Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit van Tilburg. Vorig jaar heeft ze deelgenomen aan het project Colour the World, en heeft via die weg interesse gekregen in DICE. Daphne zal alle interne communicatie op zich nemen en ervoor zorgen dat alles vloeiend verloopt binnen de organisatie. Ze vindt het belangrijk dat er een goede basis wordt gelegd om zo al onze partner organisaties te kunnen helpen en een goed netwerk op te bouwen met vrijwilligers die ons helpen. Ze is gemotiveerd om voor DICE dat doel te bereiken en een succes te maken voor haar partnerorganisaties.

Carmen - Penningmeester

Carmen

Carmen is 21 jaar en net begonnen aan haar master medische psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Net als vorig jaar is ze penningmeester van DICE. Naast haar studie en het werk voor stichting DICE houdt ze van lezen, reizen, sporten en afspreken met vrienden. Met haar kennis van vorig jaar en inzetvermogen, hoopt ze zo veel mogelijk geld in te kunnen zamelen, om de kinderen van onze partner organisaties een betere toekomst te kunnen bieden.

Joy - Externe communicatie

joy

Joy is een 20-jarige derdejaars student Nederlands recht die dit jaar haar bachelor zal afronden. Afgelopen jaar heeft zij meegewerkt aan het Colour the World evenement en hierdoor heeft ze Stichting DICE leren kennen. Deze zomer is Joy in Uttan, India geweest om het werk van onze partnerorganisatie Amcha Ghar van dichtbij te zien en hier een kleine bijdrage aan te kunnen leveren, vooral op het gebied van sport. Deze ervaring is zeer positief geweest en door de sterke en goedlopende organisatie van Amcha Ghar is Joy extra gemotiveerd om DICE en haar partners vooruit te helpen in hun ontwikkeling.

Dieke - Adviserende rol

dieke

Dieke is een 22-jarige masterstudent Organisatiewetenschappen. Dit wordt haar derde jaar als actief lid bij stichting DICE, en dit jaar heeft ze een adviserende functie in het bestuur. Dit zegt ze zelf over wat ze dit jaar wil bijdragen aan stichting DICE: Om kansarme kinderen de kans op onderwijs te kunnen blijven geven, zijn we bij stichting DICE druk bezig met het ontwikkelen van een lange termijn visie. Met de kennis en ervaring die ik vorig jaar als voorzitter van stichting DICE heb opgedaan, blijf ik dit jaar in een adviserende rol het bestuur ondersteunen. Mijn focus hierbij zal vooral liggen op het ontwikkelen van de lange termijn visie, waardoor we kansarme kinderen een kans op onderwijs kunnen blijven geven.

Ervaringen van (oud-)bestuursleden

Dieke - Oud voorzitter

Het afgelopen jaar is er bij Stichting DICE veel gebeurd, en wat ben ik trots op wat we met zijn allen hebben bereikt! Als bestuur hadden we aan het begin van dit bestuursjaar het voornemen om Stichting DICE te laten groeien door nieuwe partner organisaties te zoeken. Ik ben hier samen met 4 anderen zeer dicht betrokken bij geweest, en ben daardoor bewust geworden van de impact die gemaakt kan worden met het kiezen van een nieuw project. Er zijn veel projecten die zich richten op kansarme kinderen, en daardoor moesten wij extra goed nadenken over de landen, de doelgroep en het soort project waar wij ons op willen focussen. Het benaderen van nieuwe organisaties was een leuke, uitdagende taak en uiteindelijk zijn er twee mooie projecten gevonden waarvan wij denken dat deze het beste aansluiten bij het doel van Stichting DICE; kansarme kinderen een kans geven door onderwijs.

Naast dit gaan er komende zomer weer twee vrijwilligers naar Amcha Ghar en heeft de Colour the World commissie zich vol overgave ingezet om een tweede Holi festival te organiseren. Het was dan ook erg jammer dat deze op het laatste moment gecanceld moest worden. Ook hebben we met het bestuur plannen gemaakt om nieuwe projecten op te zetten met als doel geld in te zamelen, zodat we kunnen blijven groeien. Bij het schrijven van deze plannen kwam ik er achter dat je als voorzitter/bestuur zeer goed moet kunnen overzien waar de stichting voor staat, wat belangrijk is voor de stichting maar ook wat realistische doelen zijn om te halen.

Als ik terugkijk op afgelopen jaar, dan kijk ik vooral terug op de leuke samenwerking met de andere bestuursleden en alle andere betrokkenen bij de stichting. Samen bereik je natuurlijk het meeste, en ik denk dat we samen Stichting DICE weer een stap vooruit hebben geholpen. Dit zorgt ervoor dat we voor meer kansarme kinderen in de wereld iets betekenen, en daar doen we het tenslotte voor. Het was al met al een zeer mooie ervaring, met een zeer goede uitkomst en als voorzitter kijk ik hier met trots op terug.

Laura - Oud secretaris

Ook ik krijg terug op een mooi jaar, waar ik veel over mezelf en andere dingen geleerd. In het begin van het jaar hebben we besloten dat mijn voornaamste taak als bestuurslid naast de gebruikelijke taken als secretaris, de website vernieuwen zou zijn. Met veel trots kan ik zeggen dat binnen een aantal maanden een compleet vernieuwde, duidelijke website was gecreëerd die heel goed uitstraalt waar wij als Stichting DICE voor staan. Ik heb mogen samenwerken met (oud-)bestuursleden en iemand die ervaring had met websites bouwen. Aangezien ik zelf dit nog nooit had gedaan, was dit voor mij een zeer leerzame ervaring zowel op het gebied van het bouwen van de website zelf als op het gebied van samenwerking en coördinering.

Bovendien, zoals Dieke al heeft vermeld, hebben wij plannen opgezet wat we Stichting DICE in de toekomst willen en welke strategie we daarvoor willen uitzetten. Overzicht van de doelen van de stichting en wat praktisch haalbaar is, zijn daarvoor een vereiste. Het was heel leuk om samen met mijn twee bestuursleden hierover na te denken en voor een gedeelte de eerste stappen daarvoor uit te voeren.

Daarnaast sluit ik me volledig bij Dieke aan dat ik de samenwerking met de andere betrokkenen bij de Stichting het meest eruit springt als ik terug kijk op het bestuursjaar. Het feit dat we iets hebben mogen betekenen voor kinderen in de wereld en om bij te dragen aan hun kans op onderwijs, betekent zeer veel voor me. Daarnaast heb ik ook nog eens veel geleerd. Wat wil je nog meer?

Carmen - Penningmeester

Hoewel we het Colour the World festival af moesten zeggen, hebben we met stichting DICE veel bereikt. Toen wij net begonnen als bestuursleden, namen we ons voor om stichting DICE te laten groeien door nieuwe partner organisaties te zoeken wat Dieke, onze voorzitter, op zich nam. Uiteindelijk hebben we gekozen voor twee nieuwe projecten. Een project in Guatamala, dat lessen verzorgt en activiteiten organiseert voor straatkinderen, om zo criminaliteit tegen te gaan en om te zorgen voor een betere toekomst voor deze kinderen. Ook gaan we samenwerken met stichting schoolproject Vietnam, een stichting in Noord-Vietnam die meer Black Hmong-kinderen in staat wil stellen structureel onderwijs te volgen, om zo ook hun positie te verbeteren.

Om deze nieuwe projecten te kunnen gaan sponsoren hebben we het Colour the World Holi festival georganiseerd. Helaas hebben we dit festival af moeten zeggen. Dit was natuurlijk een zware teleurstelling voor het bestuur van stichting DICE, maar ook voor de andere organisatoren. Naast hebben we met het bestuur plannen opgezet hoe we de komende jaren nieuwe projecten om geld in te zamelen kunnen starten zodat we kunnen blijven groeien. Bij het schrijven en voorbereiden van deze projecten zochten we naar projecten die relatief makkelijk uit te voeren waren, en die relatief veel geld op zouden kunnen brengen. Als bestuur moest je hierbij zeer goed moet kunnen overzien wat de doelen zijn van de stichting, wat belangrijk is voor de stichting maar ook wat realistische doelen zijn om te halen.

Afgelopen jaar heb ik me vooral bezig gehouden met de financiën van stichting DICE. Dit heeft geleid tot een aantal moeilijke beslissingen, maar ik heb er ook veel van geleerd. Ik heb vooral genoten van de samenwerking met de andere bestuursleden, en de organisatoren van het Colour the World festival. Zei hebben echt hun best gedaan, en alles gedaan wat ze konden om het tot een succes te maken.

Ik ben trots op wat we met Stichting DICE hebben bereikt en heb van elk moment genoten. Werken voor stichting DICE heeft mij ontzettend veel energie gegeven en ik hoop dat we in de toekomst meer kansarme kinderen in de wereld kunnen blijven helpen en iets voor hen betekenen. Het was al met al een zeer mooie ervaring, die ik voor geen goud had willen missen.

Jaarverslagen

Jaarverslag en Financiële verantwoording 2015

Jaarverslag en Financiële verantwoording 2014

Jaarverslag en Financiële verantwoording 2013

Stichting DICE
Postbus 90153
Kamer A4A
5000LE Tilburg
contact@stichtingdice.nl
+31(0)6 34102500

Stichting DICE is geregistreerd als Stichting bij de Kamer van Koophandel (57285241) en wordt erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

IBAN: NL21 RABO 0153 1633 56.
RSIN/fiscaal nummer: 852516186.