Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Klik op dit bericht om het te sluiten.
Het Outreaching Honors Program
Stichting Keygro

Het Outreaching Honors Program

Het Outreaching Honors Program is een tweejarig universiteit breed en extra-curriculair bachelor programma dat zijn studenten zo veel mogelijk probeert uit te dagen. Studenten ontwikkelen hun individuele vaardigheden, doen ervaring op en ontvangen extra trainingen om ze uit te kunnen dagen. En focust zich op drie basisprincipes:

  1. Toepassen van academische kennis. Op deze manier leren studenten dat het er in de praktijk ook wel eens anders aan toe kan gaan, en hoe ze de theorie die ze op school leren, daadwerkelijk kunnen toepassen.
  2. Opdoen van internationale ervaring, wat in onze steeds multi-culturelere samenleving steeds belangrijker wordt.
  3. Voorbereiden op maatschappelijk leiderschap en maatschappelijk bewustzijn.

In 2012 ging een van deze Outreaching studenten, Natalie, naar India. Zij zag de kans om terug te geven aan weeskinderen in India. Dit leidde ertoe dat 21 februari 2013 stichting DICE werd opgericht. Zij besloten geld in te zamelen voor een nieuw schoolgebouw voor de weeskinderen in Amcha Ghar. Zo kunnen ze zorgen voor betere scholing van deze jonge meisjes. Het initiatief van Natalie wordt nog steeds voortgezet door de Outreaching studenten. Zij krijgen zo de kans hun theorie in de praktijk te brengen, internationale ervaringen op te doen, en krijgen zo meer maatschappelijk bewustzijn. Ook wordt nog steeds geld op gehaald door middel van diverse projecten voor kansarme kinderen in India, en in de toekomst wellicht voor meer kansarme kinderen.

Stichting Keygro

Stichting Keygro is een non-profit organisatie die bestuurd wordt door studenten van het Outreaching Honors Program van Tilburg University. In 2011 zijn vijf van deze studenten een maatschappelijk project begonnen omdat ze middelbare scholieren de mogelijkheid wilden bieden om hun professionele vaardigheden te ontwikkelen. Hierdoor slaat Stiching Keygro sinds 2014 als officiële stichting een brug tussen het onderwijs van de middelbare school en de verwachtingen van de toekomst.

Door middel van trainingen die gaan over presenteren, samenwerken en time management, wordt deze brug geslagen. In elke training komen de kernwaarden van Stichting Keygro terug; samenwerken, leren is doen en plezier. Elke training is dus een combinatie van theorie, praktijk, feedback en leren op een leuke manier. Hierdoor ontwikkelen wij het potentieel van de middelbare scholieren in Nederland die de trainingen krijgen, de (Outreaching) studenten die de trainingen geven en minderbedeelde kinderen in ontwikkelingslanden via goede doelen zoals Stichting DICE.

Alle trainers van Stichting Keygro geven de trainingen vrijwillig, daardoor worden er weinig kosten gemaakt en kan alle winst van de trainingen aan goede doelen worden gegeven. Omdat Stichting Keygro draait om educatie, worden alleen goede doelen gesteund die ook educatie als primair doel hebben.

Mocht u geënteresseerd zijn in één of meerdere van onze trainingen, kunt u voor meer informatie altijd mailen naar stichting.keygro@gmail.com.

Stichting DICE
Postbus 90153
Kamer A4A
5000LE Tilburg
stichtingdice@gmail.com

Stichting DICE is geregistreerd als Stichting bij de Kamer van Koophandel (57285241) en wordt erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

IBAN: NL21 RABO 0153 1633 56.
RSIN/fiscaal nummer: 852516186.